Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2008

Oppgaven til andre samling skulle være «en fagtekst fra ditt fagfelt tilpasset mediet og skrevet for et bredt publikum». Det er en utfordring å skulle oppfylle alle de tre kravene, men valget falt på en tekst om 100-årsjubilanten Simone de Beauvoir og hennes mest kjente verk Det annet kjønn. Utallige har skrevet om dette verket før, men alle leser det jo med sitt eget blikk og vil bruke Beauvoir til ulike formål. Jeg vil senere bruke henne til å belyse annen feministisk litteratur. Teksten er forsøkt tilpasset mediet og et bredt publikum i sin egenskap av å være kort, illustrert og forklarende (i motsetning til at forhåndskunnskap tas for gitt). Teksten ligger her.

Read Full Post »